วันที่ 13 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำนางสาวกนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานจันทน์หอมคอฟฟี่ จัดบูธกาแฟจันทน์หอมคาเฟ่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 'กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่' และบริการเครื่องดื่ม ในพิธีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการเครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโดย กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ ห้องประชุมรอยัลเจมส์ โรงแรมสนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ