ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบของที่ระลึกแด่ท่านวันชาติ วงศ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม **ชมภาพกิจกรรม**

 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2556

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน