กิจกรรมถวายอาลัย...

  • 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

  • พิธีถวายอาลัย

  • กิจกรรมสอนทำริบบิ้นอาลัย

  • กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"

  • มอบริบบิ้นดำให้โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

  • บริการย้อมผ้าดำ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน

sex porno izle porno film sikis porno video
 
 

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

  ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 


  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558(รอบสาม) 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2557 

 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

              หลักสูตรที่เปิดสอน

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno child porn child porn child porn