นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  **ชมภาพกิจกรรม**
 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก boga


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2556

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน