ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สักการะพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี...ความงดงามแห่งจิตใจ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี   **ชมภาพกิจกรรม**

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 


 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น