คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ รวมใจถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีของชาติ และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   **ชมภาพกิจกรรม**

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 


 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน