ข่าวประกาศทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 9
2 ประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 12
3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 33
4 เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ฯคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดจำลองระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 28
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 50
6 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 283
7 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยหุ่นยนต์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 259
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 147
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยหุ่นยนต์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 120
10 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 151