ข่าวประกาศทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการสอบฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 529
2 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 144
3 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยหุ่นยนต์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 146
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 85
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยหุ่นยนต์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 73
6 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดฝึกนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 90
7 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดฝึกแขนกลฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 124
8 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 80
9 ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 91
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 87