ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ฯ