ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ...

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ด้านล่าง (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKcS9bSYDEqjzDLQSmr5aQpxU17YwuuqOSM_XYpptpETd6w/viewform?fbclid=IwAR3-LBkZbnwX2nK7VWhPEdjPc6havmQ3L6co-1MXLMZin73bAi_VgBU2YAA กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  

คลิกดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน หางาน สมัครงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาจาก Jobtopgun เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน ผ่านทางวิดีโอ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียน Resume ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งาน” https://www.youtube.com/watch?v=4iDALaa7jhU 

   https://drive.google.com/file/d/1lKmCmvJGPEozjTaQ2H2I_bqWQKeTtlxG/view  

" ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่อง ควรรู้ COVID - 19 "  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนและผู้สนใจ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชม. "วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น" (แบบเหมาจ่าย 500 บาท) สนใจสมัครเรียนหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 065-625-6626 ครูเปมิกา กันทะวงค์

      บทเรียนออนไลน์

 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   ครูณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล

 วิชา ของชำร่วยจากงานดิน
       VDO       PDF
 วิชา ของชำร่วยและของที่ระลึก  
       VDO       PDF
   ครูศรีนรา นวลแก้ว
   

     เว็บไซต์งานประกันฯ

          ผลงานดีเด่น

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

       พรบ.คอมพิวเตอร์