วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานออกบริการอาหารและเครื่องดื่ม “กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่” ให้กับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครปฐม และประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการภาครัฐและเอกชน เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมพิจารณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ