วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ