วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 👉นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และเดินขบวนรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ณ บริเวรณ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ