วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวนวรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์การเรียนอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่ และนายวิทยา ท้าวกัลยา ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว(ประเทศไทย) ภายใต้โครงการสร้างอาชีพ เสริพรายได้ POP Beauty เข้าดูสถานที่สำหรับจัดอบรมวิชาชีพความงามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านความงาม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ