วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ