วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ