วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ