วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคาเฟ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา บริการกาแฟและเครื่องดื่ม ถวายพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป และผู้เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธรูปบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐี อนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ