วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำครู และนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ