วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 สาธิตการประกอบธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่ม และบริการจำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ