วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นายปกรณ์ คงเป็นสุข หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและพันธุ์พืช นางสาวนวรัตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ ดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและพันธุ์พืช การปลูก ดูแลรักษา และจำหน่ายผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ