วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน 'ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ' ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบสถานศึกษานำเสนอข้อมูลแนะนำบริบททั่วไป การจัดการเรียนการสอนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม GSN 2 วิทยาคาร 72 พรรษา มหามงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ P B A C

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ