วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นประธาน นายชาตรี สุวรรณนที ข้าราชการบำนาญ กรรมการ และ ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กรรมการ ณ ห้องประชุมสมาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ