วันที่ 9 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปี 2566 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ