วันที่ 8 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ มอบนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้าศูนย์การเรียนผ้าและอาภรณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการปักจักรและงานพิมพ์บนวัสดุต่างๆ โดยนายวสุกฤต กิตติญาณปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ