วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำนางสาวกนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานจันทน์หอมคอฟฟี่ จัดบูธกาแฟจันทน์หอมคาเฟ่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 'กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่' และบริการเครื่องดื่มกาแฟ ในพิธีอำลาตำแหน่งของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ