วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้าศูนย์ผ้าและอาภรณ์ และนางลัดดา กุลชร ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเครื่องมือสร้าง แพทเทิร์นสมัยใหม่ Magic Pattern (รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566) เพื่อเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การใช้จักรเย็บผ้าเบื้องต้น การออกแบบเสื้อผ้าผ่านโปรแกรม Magic Pattern การใช้ Magic Pattern การเลือกผ้าวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การตัดเย็บการเรียนรู้เทคโนโลยีงานพิมพ์ผ้าไอเดียการต่อยอดอาชีพและทดลองพิมพ์ผ้า โดยวิทยากรจากบริษัท อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (PINN SHOP) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ