วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำนางสาวกนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานจันทน์หอมคอฟฟี่ จัดบูธกาแฟจันทน์หอมคาเฟ่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 'กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่' และบริการเครื่องดื่มกาแฟ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา) ครบรอบ 82 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ