วันที่ 13 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 30 พระครูสาธุกิจวิมล(หลวงพ่อเล็ก ชิโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง อดีตเจ้าคณะตำบลสระกะเทียม โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์ 10 รูป ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์-สามเณร และนำนักเรียนรับทุนการศึกษา โดยพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าคณะตำบลส่วนป่าน เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เป็นประธาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 'กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่' ให้บริการเครื่องดื่มกาแฟ ให้กับคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ณ วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ