วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา นำคณะครู ร่วมงานและจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการกาแฟและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ